Ο συνεργάτης σας για τα Βιομηχανικά Αέρια

Linde: Αέρια και Μηχανολογικές Εφαρμογές

Παροχή βιομηχανικών και ιατρικών αερίων υψηλών προδιαγραφών καθαρότητας και ποιότητας, σε συνδυασμό με την τεχνική των εγκαταστάσεων και τις κατασκευαστικές υπηρεσίες.