Bundle of fibre glass in blue light. The picture is also part of the global product campaign.

Αέρια στην υαλουργική βιομηχανία

Έχουμε αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών των αερίων, τεχνολογιών και υπηρεσιών για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες τήξης, διαμόρφωσης και επεξεργασίας του γυαλιού.

Τήξη του γυαλιού

Ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες και προκλήσεις στη διαδικασία τήξης, τα βιομηχανικά αέρια μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία της επιχείρησής σας.
Με τα συστήματα καυστήρων οξυγόνου -oxyfuel (= χρήση οξυγόνου αντί ή επιπλέον του αέρα) μπορείτε να έχετε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
•    Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται έως και 35% λόγω της βελτιωμένης μεταφοράς θερμότητας
•    Εξοικονόμηση 15% στο λειτουργικό κόστος
•    Έως 40% αύξηση της παραγωγικότητας λόγω των ταχύτερων κύκλων τήξης
•    Οι εκπομπές NOx, SO2 και CO2 μειώνονται κατά 75%, 30% και 5% αντίστοιχα
•    και πολλά άλλα.

Λύσεις τήξης γυαλιού από την Linde: 


COROX®.Σύστημα τήξης με oxyfuel

Αυτή η λύση είναι ιδανική αν:
- απαιτούνται πολύ υψηλές θερμοκρασίες τήξης (π.χ. 1560 °C και υψηλότερες),
- παράγονται ίνες γυαλιού  ή ειδικής ποιότητας γυαλί,
- είναι αναγκαία η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
- είναι αναγκαία η μείωση των εκπομπών,
- θέλετε να αυξήσετε την παραγωγική δυναμικότητα σας,
- λειτουργούν συστήματα ανάκτησης θερμότητας με χαμηλή  θερμοκρασία προθέρμανσης του αέρα
  (π.χ. recuperative systems),
- επιθυμείτε να μειώσετε το ενεργειακό αποτύπωμα σας.


COROX®. Σύστημα ενίσχυσης με oxyfuel

Το σύστημα ενίσχυσης με oxyfuel  είναι η μέθοδος επιλογής σας αν
- επιθυμείτε να αυξήσετε τη δυναμικότητα τήξης σας χωρίς να αλλάξετε το ενεργειακό αποτύπωμα του κλιβάνου σας
- επιθυμείτε να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία  των φούρνων σας.

Συμπληρωματικά  των καυστήρων  αέρα, εγκαθίστανται καυστήρες οξυγονού  και / ή εισάγεται οξυγόνο μέσω αυλών έγχυσης υψηλής πίεσης. Αυτό αυξάνει τη  θερμοκρασία της φλόγας εξαλείφοντας το άζωτο και αυξάνοντας τη συγκέντρωση οξυγόνου. Ως αποτέλεσμα, η ενίσχυση με oxyfuel αυξάνει επίσης τη συγκέντρωση του CO2 και του H2O στην περιοχή της φλόγας. Και επειδή αυτά τα αέρια είναι κυρίως υπεύθυνα για τη θερμική ακτινοβολία, κάνουν πιο αποτελεσματική τη διεργασία της τήξης.


COROX® Oxyservice. Υπηρεσίες με οξυγόνο κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής

Πρόκειται για μια προσωρινή εγκατάσταση που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή επισκευής.

Το COROX® Oxyservice  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις  με συστήματα ανάκτησης θερμότητας ( recuperative ή regenerative). Εδώ παρέχουμε τους αυλούς έγχυσης οξυγόνου και όλο τον εξοπλισμό υποστήριξης της τροφοδοσίας για τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης.


COROX® LowNOx για μειωμένες εκπομπές

Η καινοτόμος λύση μας COROX® LowNOx είναι ο ιδανικός τρόπος για τη μείωση των εκπομπών NOx προκειμένου να συμμορφώνονται   με την αυστηρότερη   νομοθεσία.

Περιλαμβάνει την έγχυση πρόσθετου οξυγόνου μέσω των αυλών υψηλής πίεσης για να δημιουργήσει ένα πιο έντονο, κατευθυντικό αποτέλεσμα επανακυκλοφορίας καυσαερίων εντός του κλιβάνου. Ως αποτέλεσμα, το κύριο σύστημα καυστήρα αέρα / καυσίμου παράγει μια αραιωμένη, κλιμακωτή διεργασία καύσης. Η αραίωση του καυσίμου οδηγεί σε πιο ομοιογενή φλόγα και σε μειωμένη θερμοκρασία φλόγας. Καθώς η θερμοκρασία της φλόγας έχει άμεση επίπτωση στα επίπεδα NOx, αυτό μειώνει σημαντικά τις εκπομπές. Μία χαμηλότερη θερμοκρασία φλόγας μειώνει επίσης τη συγκέντρωση  ριζών  υδρογονανθράκων στο φούρνο, περιορίζοντας έτσι τον σχηματισμό ΝΟx. Επιπλέον, ένας βελτιωμένος ρυθμός μεταφοράς θερμότητας μειώνει το χρόνο κατά το οποίο μπορούν να σχηματιστούν NOx.

Δημιουργία Φυσαλίδων με αέρια

Κατά τη διάρκεια της τήξης και του εξευγενισμού, οι φυσαλίδες που διοχετεύονται στο τηγμένο  γυαλι μπορεί να ενισχύσουν τα ρεύματα μεταφοράς της θερμότητας  και να βοηθήσουν την επαναπροσρόφηση εναπομείναντων φυσαλίδων στο τήγμα   προκειμένου να εξαλειφθούν τα ελαττώματα.
Τα αέρια μπορούν επίσης να κάνουν φυσαλίδες στο τήγμα  για να βελτιώσουν τη σταθεροποίηση του γυαλιού. Καθώς το οξυγόνο είναι πιο διαλυτό από τον αέρα, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί ο σχηματισμός ατελειών . Το ήλιο χρησιμοποιείται συχνά για προϊόντα κορυφαίας ποιότητας.
Παρέχουμε το πλήρες φάσμα των αερίων (π.χ. HE, O2, N2, Ar) και συστήματα παροχής   για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών των φυσαλίδων.

Ανάλυση ατμόσφαιρας & έλεγχος διεργασίας

Μπορείτε επίσης να βασιστείτε σε εμάς για την παροχή πλήρους σειράς αερίων βαθμονόμησης υψηλής ακρίβειας και μειγμάτων αερίων ελέγχου της διεργασίας για να υποστηρίξετε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς εκπομπών μέσω της ακριβής παρακολούθησης και αναφοράς μετρήσεων ατμόσφαιρας και καυσαερίων.

Διαμόρφωση γυαλιού

Επίτευξη υαλουργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας  με την ελαχιστοποίηση των επιμολύνσεων  στη διαδικασία της  διαμόρφωσης.

Τα αέρια παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των υαλοπινάκων, όπου χρησιμοποιείται ατμόσφαιρα αζώτου / υδρογόνου για την αποφυγή της οξείδωσης του κασσίτερου στο γυαλί και την ελαχιστοποίηση της παρουσίας του. Η επιτυχημένη διαμόρφωση εξαρτάται από την  αδιάλειπτη  παροχή του επιλεγμένου σας μείγματος (π.χ. 95% N2 / 5% H2) και από την  ασφαλή τροφοδοσία αερίων υψηλής καθαρότητας (N2 5.0 και H2 3.0).


CARBOFLAM - Επίστρωση καλουπιού  για διεργασίες  διαμόρφωσης υπό  πίεση

Η λύση CARBOFLAM είναι μια ευέλικτη διαδικασία που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους γυαλιού. Είναι η πιο αποτελεσματική τεχνική επιφανειακής επικάλυψης επειδή χρησιμοποιεί τις ειδικές ιδιότητες μόνωσης του καθαρού άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιείται  ένα ομοιόμορφο προφιλ θερμοκρασίας κατά τη μηχανική διαμόρφωση τουγυαλιού.

Τα κυριότερα σημεία με μια ματιά
- Μεγαλύτερη παραγωγικότητα λόγω της βελτιωμένης σταθερότητας της διαδικασίας και του μεγαλύτερου χρόνου ζωής των εργαλείων χύτευσης
- Υψηλότερη ποιότητα γυαλιού μέσω της εξάλειψης / ελαχιστοποίησης των κατασκευαστικών σημαδιών από τα εργαλεία χύτευσης στις γυάλινες επιφάνειες
- Νέα προϊόντα λόγω της βελτιωμένης χύτευσης του γυαλιού χάρη στις υψηλότερες θερμοκρασίες.
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης μέσω βελτιστοποίησης της διαδικασίας
- Σημαντική μείωση της ρύπανσης στο χώρο εργασίας σε σύγκριση με άλλες εφαρμογές (π.χ. εφαρμογές cracking)


Επεξεργασία Επιφάνειας Γυαλιού - HYDROPOX® για τέλειο φινίρισμα

Η λύση μας με βάση τη φλόγα HYDROPOX® προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην επιφανειακή επεξεργασία   σε είδη τέχνης και επιτραπέζια σκεύη (π.χ. ποτήρια κρασιού), ειδικά γυαλιά (π.χ. γυαλιά οθόνης, πόρτες φούρνου) και γυαλί δοχείων υψηλής αξίας (π.χ. φιαλίδια).
Η λύση μας περιλαμβάνει  καυστήρες προ-ανάμειξης και μετά-ανάμειξης που χρησιμοποιούν οξυγόνο, υδρογόνο ή φυσικό αέριο ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Με την ομοιογενή φλόγα , το HYDROPOX εξασφαλίζει ομοιόμορφη μεταφορά θερμότητας και φέρνει για λίγο τη γυάλινη επιφάνεια σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο εξασθένησης του γυαλιού.

Κύριες εφαρμογές
- Αύξηση της λαμπρότητας της επιφάνειας του γυαλιού
- Εξάλειψη των ραφών και των γωνιών.
- Θεραπεία μικρο-ρωγμών και αστοχιών

Κύρια οφέλη
- Σημαντική μείωση των ποσοστών απόρριψης
- Παραγωγή προϊόντων γυαλιού υψηλών προδιαγραφών
- Ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών - π.χ. ποτήρια κρασιού χωρίς ραφές
- Πολύ υψηλές ταχύτητες παραγωγής - ποιότητα χειροποίητου γυαλιού σε ταχύτητες κανονικής γραμμής


Μόνωση και Φωτισμός Παραθύρων

Σπάνια αέρια και καινοτόμα μείγματα στην καθαρότητα και ποσότητα που  χρειάζεστε για να βελτιώσετε την  αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μονωτικών και φωτιστικών σας εφαρμογών.


Μόνωση Παράθυρου

Τα βιομηχανικά αέρια, ειδικά τα ευγενή αέρια, είναι επίσης ένας αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης της μόνωσης των παραθύρων για βελτίωση της άνεσης και εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα ευγενή αέρια μας HiQ® χρησιμοποιούνται ευρέως σε παράθυρα με διπλά και τριπλά τζάμια. Με τη χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητά του, το αργόν είναι πιο αποτελεσματικό από τον αέρα στη μείωση της μεταφοράς θερμότητας. Το κρυπτόν και το ξένον μεταδίδουν λιγότερη θερμότητα από το αργό, καθιστώντας τα πιο αποτελεσματικά.


Φωτισμός

Έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας στην υπηρεσία της  βιομηχανίας φωτισμού, παρέχοντας ευγενή αέρια και  καινοτόμα μείγματα για να καταφέρουμε να σχεδιάσουμε πιο ενεργειακά αποδοτικά, ισχυρότερα  φωτιστικά  και λαμπτήρες   αυτοκινήτων.
Οι παραδοσιακοί λαμπτήρες πυρακτώσεως βασίζονται σε προστατευτικά αέρια όπως μείγματα αργού και αζώτου για την πρόληψη του εκφυλισμού των νημάτων βολφραμίου. Παρόλο που οι λαμπτήρες πυρακτώσεως καταργούνται σταδιακά υπέρ των αποδοτικότερων λαμπτήρων αλογόνου και λαμπτήρων εκκένωσης , βιομηχανικά και ευγενή αέρια όπως το νέον, το αργόν, το κρυπτόν και το ξένον εξακολουθούν να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στα προϊόντα φωτισμού. Είμαστε επίσης κορυφαίος προμηθευτής αερίων υψηλής καθαρότητας και εξατομικευμένων μειγμάτων για παραγωγή LED.

Έχετε μια ερώτηση για τους ειδικούς μας;