Βιομηχανίες

Τα αέρια που διαθέτουμε διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σχεδόν σε κάθε τομέα της βιομηχανίας. Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση των διαδικαστικών εξόδων και τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας. Πράγματι, πολλά προϊόντα γενικής χρήσης, από αναψυκτικά μέχρι και μηχανικά μέρη, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν χωρίς τα βιομηχανικά αέρια. Το σημαντικότερο είναι ότι τα καινοτόμα μείγματα αερίων και οι τεχνολογίες εφαρμογής που προσφέρουμε ανοίγουν τον δρόμο για πιο βιώσιμες, οικολογικές επιλογές ως προς τον τρόπο ζωής και τις επαγγελματικές πρακτικές.