Το όραμα και η πολιτική μας

Ενσωματώνουμε το όραμά μας για την Ασφάλεια, την Υγιεινή, το Περιβάλλον και την Ποιότητα (SHEQ) σε μια πολιτική που υπηρετεί το συμφέρον των πελατών, του προσωπικού και των συνεργατών μας, καθώς και ολόκληρης της κοινωνίας

Ως πελάτης ή συνεργάτης του Ομίλου Linde, δεν περιμένετε απλώς σωστά προϊόντα και υπηρεσίες σε σωστές τιμές, αλλά πολύ περισσότερα. Είναι επίσης καθήκον μας να εξασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητές μας έχουν ελάχιστες, ή και καθόλου, δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Συνοψίζουμε αυτή μας την αίσθηση ευθύνης στην πολιτική μας στον τομέα Ασφάλειας, Υγιεινής, Περιβάλλοντος και Ποιότητας (SHEQ). Αυτή η πολιτική παρέχει ένα καθοριστικό πλαίσιο για διάφορα εργαλεία και διαδικασίες που κατευθύνουν τις καθημερινές μας ενέργειες και γενικότερα την προσέγγισή μας στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Πάνω απ’ όλα, ενσωματώνει μια αίσθηση ευθύνης σε προσωπικό επίπεδο. Κάθε εργαζόμενος στη Linde είναι προσωπικά και συλλογικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει ότι ακολουθούμε τα πρότυπά μας και ανταποκρινόμαστε στις δικές σας απαιτήσεις από εμάς.

'' Ο τομέας SHEQ επηρεάζει το 100% της συμπεριφοράς μας και του χρόνου μας '' ...…

… και μέσα στη Linde

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής μας στον τομέα SHEQ είναι η μείωση ή εξάλειψη των ασθενειών, τραυματισμών και ατυχημάτων που έχουν σχέση με την εργασία. Σύμφωνα με τις βασικές μας πεποιθήσεις, όλοι οι άνθρωποί μας πρέπει:

     - Να έχουν ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον εργασίας
     - Να κατανοούν και να ακολουθούν τα σωστά συστήματα, διαδικασίες και συμπεριφορές, και
     - Να εργάζονται σε έναν οργανισμό ο οποίος επιδεικνύει ισχυρή και ορατή ηγεσία και επιβραβεύει τη σωστή συμπεριφορά.

… και πέρα από αυτήν

Επίσης, αναμένουμε ότι τα άτομα που εργάζονται σε συνεργάτες ή υπεργολάβους μας θα συμπεριφέρονται με τρόπο που θα επιδεικνύει ότι η υγιεινή, η ασφάλεια και η φροντίδα του περιβάλλοντος αποτελούν τις υψηλότερες προτεραιότητές τους ανά πάσα στιγμή.

Οι αξίες μας στον τομέα SHEQ αποτελούν διαισθητικό και εγγενές τμήμα κάθε απόφασής μας που έχει σχέση με επενδύσεις και προσλήψεις, κάθε επιχειρηματικού ταξιδιού και κάθε επίσκεψής μας σε χώρους πελατών.

Ανεξάρτητα από το αν είμαστε στη δουλειά ή στο σπίτι, αν αναπτύσσουμε ή κατασκευάζουμε τα προϊόντα μας, ή αν τα παραδίδουμε σε εσάς, η προληπτική μας πρακτική στοντομέα SHEQ είναι σταθερά ενσωματωμένη σε κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας μας. Για το καλό όλων μας!

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους συνδέσμους παρακάτω:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους συνδέσμους παρακάτω

Ρωτήστε την ομάδα Ασφάλειας