Υγεία & Ασφάλεια

Θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον

Στη Linde έχουμε πρωταρχικό στόχο να μην προκαλούμε ζημιές στους ανθρώπους ή στο περιβάλλον. Αγωνιζόμαστε διαρκώς για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Εξίσου σημαντική είναι η δέσμευσή μας στην ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία των υπαλλήλων μας και του περιβάλλοντος γενικότερα. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, μας βοηθά να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, ενσωματώνοντας την υγεία και την ασφάλεια στις καθημερινές μας λειτουργίες.

Ενεργούμε προληπτικά ώστε να ανταποκρινόμαστε μαζί με τους πελάτες μας στις νομικές υποχρεώσεις και τις ευθύνες  που έχουμε όλοι απέναντι στην ασφάλεια. Προσφέρουμε συγκεκριμένη βοήθεια με κατευθυντήριες γραμμές, με νομοθετικές ενημερώσεις, δελτία δεδομένων ασφαλείας, με ελέγχους ασφαλείας και ειδικά πακέτα κατάρτισης.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες εμπίπτουν στην ευρύτερη ομπρέλα της πολιτικής μας στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, στοχεύοντας να φέρουμε αξία στον πελάτη και βιώσιμη ανάπτυξη.


Ρωτήστε την ομάδα Ασφάλειας