Χειρισμός επικίνδυνων ουσιών

Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που έχουν σχέση με το χειρισμό επικίνδυνων ουσιών

Παρά τη δέσμευσή μας να κοινοποιούμε και να εφαρμόζουμε διαδικασίες ασφαλούς μεταφοράς, οι φιάλες αερίων συχνά μεταφέρονται σε ακατάλληλα οχήματα. Δυστυχώς, αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά ατυχήματα. Πολλά από αυτά θα μπορούσαν αν είχαν αποφευχθεί αν είχαν τηρηθεί ορισμένοι βασικοί κανόνες ασφαλείας.

Μερικές από τις συνήθεις αιτίες είναι οι ακόλουθες:

  • Ανεπαρκής εξαερισμός κατά τη μεταφορά

  • Μη ασφαλισμένες φιάλες

  • Μη χρήση προστασίας βαλβίδων (όπου απαιτείται)

  • Οι βαλβίδες δεν έχουν κλείσει σωστά πριν την αναχώρηση

  • Οι ρυθμιστές (ή άλλα εξαρτήματα) παραμένουν συνδεδεμένοι κατά τη μεταφορά

  • Οι φιάλες παραμένουν στο όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την άφιξη.

Θετική δράση

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανικών Αερίων (EIGA) αναπτύξαμε μια καμπάνια που στοχεύει στον εντοπισμό και τη μείωση αυτών των κινδύνων για τους πελάτες μας. Το φυλλάδιο της EIGA εξηγεί τους κινδύνους και σας πληροφορεί για τα μέτρα που πρέπει να λάβετε ώστε να εξασφαλίσετε ότι δε θα συμβεί ποτέ ατύχημα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους παρακάτω συνδέσμους

Ρωτήστε την ομάδα Ασφάλειας