Υπευθυνότητα διαχείρισης προϊόντων

Το έντονο ενδιαφέρον της Linde για την επιμελητεία προϊόντων μάς βοηθά να διαχειριζόμαστε τις επιδράσεις όλων των λειτουργιών μας, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που θέτουν τα προϊόντα μας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους – από το σχεδιασμό έως την απόρριψη

Ο στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να ελαχιστοποιήσετε ή και να εξαλείψετε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεστε εσείς και το εργασιακό σας περιβάλλον σας με τα προϊόντα μας. Για να το επιτύχουμε αυτό, εντοπίζουμε και αξιολογούμε όλους τους κινδύνους υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, που θα μπορούσαν να προκληθούν από τα προϊόντα μας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους – από το στάδιο έρευνας και ανάπτυξης, την κατασκευή, αποθήκευση, μεταφορά, λιανική πώληση και χρήση τους, έως τελικά την ανακύκλωση ή την απόρριψή τους. Καθοδηγούμενοι από τις αρχές μας για υπεύθυνη φροντίδα, προσπαθούμε πάντοτε να πάμε πέρα από τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις.

Βασικά στοιχεία του προγράμματος υπευθυνότητας διαχείρισης των προϊόντων μας περιλαμβάνουν:

    - Νέα εκτίμηση εισαγωγής του προϊόντος - Πριν λανσάρουμε νέα προϊόντα, σιγουρευόμαστε ότι  συμμορφώνονται με την νομοθεσία ή τους ισχύοντες κανονισμούς και πληρούν τα πρότυπα SHEQ που είναι σε ισχύ εσωτερικά.
    - Διαχείριση των ευαίσθητων χημικών ουσιών - Έχουμε αυστηρή πολιτική σχετικά με τα ευαίσθητα χημικά για να αποφευχθεί η παράνομη ή αθέμιτη χρήση.
    - Ελέγχουμε την ασφάλεια των πελατών - Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να ελέγχουμε την  ασφάλεια στις εγκαταστάσεις σας και στις διαδικασίες ασφάλειας. Αυτό σας βοηθά να ελαχιστοποιήσετε τυχόν κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν οι υπάλληλοί σας χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους παρακάτω συνδέσμους

Ρωτήστε την ομάδα Ασφάλειας