Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Παρέχουμε αέριο διοξείδιο του άνθρακα και υγρό διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και σε στερεά μορφή (ξηρό πάγο), καλύπτοντας τις διαφορετικές εφαρμογές αερίου.

Linde’s OCAP joint venture in the Netherlands. Greenhouses require a lot of CO₂. Linde ensures a steady supply. Carbon dioxide from a refinery near Rotterdam is transported to Dutch greenhouses via a dense network of pipes. The CO₂ is used to increase plant yields.

Καθαρότητα:
- παρέχουμε αέριο CO2 με Υψηλή καθαρότητα έως 99,9993 %

CO2 - Τρόποι εφοδιασμού:
- Φιάλες
  ο αέριο CO2 από τη Linde διατίθεται σε μπουκάλες και φιάλες αερίων διαφόρων μεγεθών για να καλύπτονται οι ανάγκες σας:
    όγκος φιάλης 10lt (7,5 kg) έως 50lt (37,5 kg)  
    συστοιχίες φιαλών: 12 διασυνδεδεμένες φιάλες 50l (37,5kg εκάστη)


- Χύδην CO2
Το υγρό διοξείδιο του άνθρακα διατίθεται στους πελάτες μας σε υγρή μορφή σε επιτόπιους αποθηκευτικούς χώρους, για χρήση από πελάτες με εφαρμογές μεγάλου όγκου. Το διοξείδιο του άνθρακα αποθηκεύεται ως υγρό σε ειδικά δοχεία, τα οποία παρέχουν απόθεμα για πολλές ημέρες, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υγρό ή αέριο, ανάλογα με την περίπτωση.

- Ξηρός πάγος (στερεό CO2)

CO2 - Κοινές εφαρμογές

 • Βιομηχανία τροφίμων
  Ψύξη και κατάψυξη τροφίμων, ενανθράκωση και διάθεση ροφημάτων, για την εκχύλιση των τροφίμων, Συσκευασίες τροποποιημένης ατμόσφαιρας.
 • Συγκόλληση
  Συγκόλληση MIG μαλακού χάλυβα, συγκόλληση ανθρακοχάλυβα και χαλυβδοκράματος, προστατευτικό αέριο στην κοπή πλάσματος

 • επεξεργασία νερού
  Επεξεργασία πόσιμου νερού και έλεγχος του pH λυμάτων
 • Χημική βιομηχανία
  Για αντικατάσταση του CFC στην παραγωγή των αφρωδών πλαστικών
 • Ενίσχυση της παραγωγής σε θερμοκήπια και έλεγχος παρασίτων

Έχετε κάποια ερώτηση; Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε;