Ξηρός πάγος

Ο ξηρός πάγος (στερεό CO2) είναι διαθέσιμος για παραλαβή και για παράδοση. Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος ξηρού πάγου για τη διαδικασία σας.

Ξηρός πάγος - μεγέθη

Σβόλοι ξηρού πάγου (3 mm και 16 mm) 


✔ Καθαρισμός επιφανειών, σε μηχανήματα στη βιομηχανία τροφίμων και μηχανημάτων, προσόψεις κ.α.
✔ Ψύξη τροφίμων, φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων και πολλών άλλων ειδών κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά.
✔ δημιουργία εφέ ομίχλης σε εκδηλώσεις

Μπλοκ ξηρού πάγου

✔ Ψύξη τροφίμων, φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων και πολλών άλλων ειδών κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά.

Κομμάτι ξηρού πάγου

✔ Ψύξη τροφίμων, φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων και πολλών άλλων ειδών κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά.

Ξηρός πάγος - Κοινές εφαρμογές

  • αποθήκευση και μεταφορά κατεψυγμένων τροφίμων ή τροφίμων που διατηρούνται στην ψύξη
  • αποθήκευση και μεταφορά ιατρικών, φαρμακευτικών, ερευνητικών και άλλων ευαίσθητων στη θερμοκρασία υλικών
  • ψυκτικό κατά τη διάρκεια διεργασιών στις βιομηχανίες των τροφίμων, των χημικών, της έρευνας και στη φαρμακοβιομηχανία
  • ψυχρή σήμανση ζώων
  • συρρίκνωση-προσαρμογή κατασκευών

Έχετε κάποια ερώτηση; Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε;