Αέριο αργό

Το αέριο αργό της Linde διατίθεται σε διάφορες συσκευασίες και βαθμούς εμπορικής καθαρότητας για να καλύπτει τις απαιτήσεις σας.

The image shows gas cylinders filled with argon. This is a further version (with cloudy sky) of the original image ID 59594.

Βαθμοί καθαρότητας αργού: 

    - Argon 4.6. (καθαρότητα :  ≥ 99,996%)

Επιλογές εφοδιασμού αργού
    - Φιάλες αργό και συστοιχίες φιαλών – παρέχουμε αργό σε φιάλες διαφορετικών μεγεθών:
          Όγκος φιάλης: από 10lt έως 50lt,
         Συστοιχίες φιαλών: 12 διασυνδεδεμένες φιάλες αργού 50 l.
    - Υγρό αργό - Για πελάτες που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες αργό, ένα δοχείο χύδην αποθήκευσης κρυογενικού υγρού στις εγκαταστάσεις προσφέρει την πιο αποδοτική και βολική λύση.

Αργό - Κοινές εφαρμογές

  • Διεργασίες συγκόλλησης MIG και TIG
  • Κοπή πλάσματος
  • Συγκόλληση και κοπή σιδηρούχων και μη σιδηρούχων υλικών
MIG welding. 
Part of the SME shooting 2017: new look and feel and tone of voice for SME

Έχετε κάποια ερώτηση; Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε;