Πληροφορίες ασφάλειας για προϊόντα και διαδικασίες

Ο στόχος μας στη Linde είναι να μηδενίσουμε τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς - και όχι μόνο εντός της εταιρείας μας. Στηρίζουμε ενεργά τους συνεργάτες και τους πελάτες μας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Όλα τα αέρια έχουν εγγενείς κινδύνους. Ακόμα και το οξυγόνο και το άζωτο, που αναπνέουμε κάθε μέρα, μπορεί να είναι προβληματικό εάν δεν έχει τον σωστό χειρισμό.

Αν έχετε ασχοληθεί με τα αέρια, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε και να κατανοήσετε όλους τους πιθανούς κινδύνους. Η ασφάλεια των εργαζομένων σας εξαρτάται από τις πρακτικές πρόληψης.

Επεκτείνουμε το στόχο μας για μηδενικά περιστατικά πέρα ​​από την Linde και σας υποστηρίζουμε με πληροφορίες και πρακτικές οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό των προϊόντων μας.

Safety Data Sheets Προμηθεύουμε εμπεριστατωμένα, σε κάθε περιοχή υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ασφάλειας για όλα τα προϊόντα μας.

Handling Dangerous Substances

Προσφέρουμε πόρους στην πράξη και συμβουλές για να βοηθήσουμε στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με το χειρισμό επικίνδυνων ουσιών.

Safe Transport of Gases

Παρέχουμε πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις ορθές πρακτικές μεταφοράς για την ασφαλή μεταφορά των αερίων.
Acetylene: Safe Transport & Handling

Ευαισθητοποιούμαστε σχετικά με τους κινδύνους και την εφαρμογή ορθών πρακτικών στον χειρισμό και τη μεταφορά της ασετιλίνης.

Campaign Against Asphyxiation

Μοιράζουμε ενημερωτικό υλικό για την σωστή ενημέρωση και την προώθηση των ασφαλών πρακτικών και διαδικασιών.

Training & Safety Packages

Έχουμε πλαισιώσει τα δελτία δεδομένων μας με ενημέρωση σε διάφορα νομοθετικά θέματα, ειδικά σεμινάρια κατάρτισης και πακέτα ασφαλείας.

Ρωτήστε την ομάδα Ασφάλειας