Ψυκτικά

Διαθέτουμε ποικιλία ψυκτικών υγρών για χρήση σε εφαρμογές όπως οι μεταφορές, ο κλιματισμός εμπορικών και βιομηχανικών χώρων και η ψύξη.

HFCs 


 • R134a

  Το R134a είναι ένα εξαιρετικά κοινό ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ψύξης και κλιματισμού, όπως η ψύξη μεσαίας και υψηλής θερμοκρασίας (οικιακής και εμπορικής), κλιματισμό κατοικιών και ελαφρύ κλιματισμό, κλιματισμό αυτοκινήτων, καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές, όπως οι φυγοκεντρικοί ψύκτες. Είναι επίσης ένα κοινό συστατικό σε πολλά μείγματα υδροφθορανθράκων και χρησιμοποιείται σε ορισμένα προωθητικά αέρια.

  Κοινές εφαρμογές: 

  • Οικιακή ψύξη
  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Βιομηχανική ψύξη
  • Ψύξη μεταφορών
  • Εμπορικός κλιματισμός
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί ψύκτες κλιματισμού άμεσης επέκτασης   
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί φυγόκεντροι συμπιεστές
  • Κλιματισμός οχημάτων

  Αντικατάσταση για: R12, R22

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5: 1,300
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4: 1,430

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο 2019_07_F-Gases_and_Alternatives_Broch_04_View.pdf

  Shadow
 • R404A

  Το R404A είναι ένα μείγμα υδροφθορανθράκων, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε εφαρμογές ψύξης χαμηλής και μεσαίας θερμοκρασίας, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική ψύξη. Ενώ έχει καταστεί μια ευρέως αποδεκτή εναλλακτική λύση για το CFC R502, το R404A υπόκειται σε μεγαλύτερο έλεγχο εξαιτίας του υψηλού του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη, οδηγώντας σε αυξημένη εστίαση σε εναλλακτικές λύσεις με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), όπως τα R407A, R407F και R442A.

  Κοινές εφαρμογές

  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Βιομηχανική ψύξη
  • Ψύξη μεταφορών


  Αντικατάσταση για: R502 

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:  3,943
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4:  3,922 

  Το συγκεκριμένο ψυκτικό επηρεάζεται από τους περιορισμούς του κανονισμού F-gas από 1.1.2020 (Η πρόταση αυτή πρέπει να είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί στο αντίστοιχο τμήμα της νομοθεσίας)

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο 2019_07_F-Gases_and_Alternatives_Broch_04_View.pdf

  Shadow
 • R407C

  Το R407C είναι ένα μείγμα υδροφθορανθράκων με παρόμοιες ιδιότητες με το R22 σε συστήματα κλιματισμού. Το R407C είναι κατάλληλο για οικιακό και ελαφρύ κλιματισμό, καθώς και για άμεση επέκταση συστημάτων κλιματισμού. Χρησιμοποιείται επίσης και για συστήματα ψύξης μεσαίας θερμοκρασίας.

  Κοινές εφαρμογές: 

  • Βιομηχανική ψύξη
  • Οικιακός και ελαφρύς κλιματισμός
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί ψύκτες κλιματισμού άμεσης επέκτασης 

  Αντικατάσταση για: R22

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:  1,624
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4:  1,774

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο 2019_07_F-Gases_and_Alternatives_Broch_04_View.pdf

  Shadow
 • R407F (Genetron PERFORMAX LT)

  Το R407F, γνωστό και ως Genetron® PERFORMAX™ LT, είναι ένα μείγμα υδροφθορανθράκων, το οποίο είναι κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης χαμηλής και μεσαίας θερμοκρασίας, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική ψύξη. Είναι μια ιδανική λύση αναβάθμισης για πολλά υπάρχοντα συστήματα R404A, προσφέροντας σημαντικά μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα λόγω του χαμηλότερου δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη και της βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης.

  Κοινές εφαρμογές

  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Βιομηχανική ψύξη
  • Ψύξη μεταφορών

  Αντικατάσταση για: R22, R404A

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5: 1,674
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4: 1,825

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο 2019_07_F-Gases_and_Alternatives_Broch_04_View.pdf

  Shadow
 • R410A

  Το R410A είναι ένα μείγμα υδροφθορανθράκων σχεδιασμένο για νέες εφαρμογές R22. Λειτουργεί σε υψηλότερες πιέσεις σε σχέση με πολλά άλλα ψυκτικά μέσα και έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση των συστημάτων R22. Τα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για το R410A μπορούν να επωφεληθούν από την ικανότητά του να χρησιμοποιεί μικρότερα εξαρτήματα, καθιστώντας το ένα βασικό ψυκτικό μέσο για οικιακό και ελαφρύ εξοπλισμό κλιματισμού. Η χαμηλή ολίσθηση του R410A το καθιστά κατάλληλο και για ορισμένους φυγοκεντρικούς συμπιεστές και μπορεί να λειτουργεί σε εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας.

  Κοινές εφαρμογές

  • Βιομηχανική ψύξη
  • Οικιακός και ελαφρύς κλιματισμός
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί ψύκτες κλιματισμού άμεσης επέκτασης 
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί φυγόκεντροι συμπιεστές

  Αντικατάσταση για: R22, R13B1

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5: 1,924
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4: 2,088

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο 2019_07_F-Gases_and_Alternatives_Broch_04_View.pdf

  Shadow
 • R417A (ISCEON MO59)

  Το R417A, γνωστό και ως FREON™(Isceon) MO59, είναι ένα μεταβατικό ψυκτικό για το R22 για συστήματα σταθερού κλιματισμού (AC) άμεσης επέκτασης και για συστήματα ψύξης μεσαίας θερμοκρασίας.

  Κοινές εφαρμογές

  • Βιομηχανική ψύξη
  • Οικιακός και ελαφρύς κλιματισμός
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί ψύκτες κλιματισμού άμεσης επέκτασης 

  Αντικατάσταση για: R22

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5: 2,127
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4: 2,346 

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο 2019_07_F-Gases_and_Alternatives_Broch_04_View.pdfv

  Shadow
 • R422D

  Το R422D, γνωστό και ως FREON™(Isceon) MO29, είναι ένα μείγμα υδροφθορανθράκων σχεδιασμένο ως μια απλή, άμεση αντικατάσταση του R22 για πολλές εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ψυκτικών εφαρμογών άμεσης επέκτασης χαμηλής και μεσαίας θερμοκρασίας, των εμπορικών συστημάτων των σούπερ μάρκετ, των σταθερών εφαρμογών κλιματισμού άμεσης επέκτασης και των ψυκτών νερού άμεσης επέκτασης. Το R422D περιέχει μια μικρή ποσότητα υδρογονανθράκων για να διασφαλίσει την επιστροφή του λαδιού σε συστήματα που περιέχουν λιπαντικά ΜΟ ή ΑΒ.

  Κοινές εφαρμογές

  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Βιομηχανική ψύξη
  • Οικιακός και ελαφρύς κλιματισμός
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί ψύκτες κλιματισμού άμεσης επέκτασης

  Αντικατάσταση για: R22

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  2,473
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4:
  2,729

  Το συγκεκριμένο ψυκτικό επηρεάζεται από τους περιορισμούς του κανονισμού F-gas από 1.1.2020 (Η πρόταση αυτή πρέπει να είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί στο αντίστοιχο τμήμα της νομοθεσίας)

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο 2019_07_F-Gases_and_Alternatives_Broch_04_View.pdf

  Shadow
 • 427A

  Το R427A, επίσης γνωστό ως Forane® 427A, είναι ένα μείγμα υδροφθορανθράκων που αναπτύχθηκε από την Arkema ως μια απλοποιημένη λύση για αντικατάσταση του R22 σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεση αντικατάσταση εξοπλισμού χαμηλής, μεσαίας και υψηλής θερμοκρασίας ψύξης, καθώς και για εγκαταστάσεις κλιματισμού.

  Κοινές εφαρμογές: 

  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Βιομηχανική ψύξη
  • Οικιακός και ελαφρύς κλιματισμός
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί ψύκτες κλιματισμού άμεσης επέκτασης

  Αντικατάσταση για: R22

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  2,024
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4: 2,138
  σύνδεσμος για το φυλλάδιο 2019_07_F-Gases_and_Alternatives_Broch_04_View.pdf

  Shadow
 • R407A

  Το R407A είναι ένα μείγμα υδροφθορανθράκων το οποίο είναι κατάλληλο για εφαρμογές ψύξης χαμηλής και μεσαίας θερμοκρασίας, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στην εμπορική ψύξη.

  Κοινές εφαρμογές

  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Βιομηχανική ψύξη
  • Ψύξη μεταφορών


  Ψύξη μεταφορών: R22, R404A

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5: 1,923
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4: 2,107

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο 2019_07_F-Gases_and_Alternatives_Broch_04_View.pdf

  Shadow
 • R507A

  Το R507A είναι ένα μείγμα υδροφθορανθράκων σχεδιασμένο ως ανταλλακτικό του R502 για εφαρμογές ψύξης χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας. Τα χαρακτηριστικά του είναι παρόμοια με αυτά του R404A, ωστόσο, όντας ένα αζεοτροπικό μείγμα, το R507A δεν έχει ολίσθηση ή κλασμάτωση και είναι έτσι κατάλληλο για πρόσθετες εφαρμογές, όπως οι φυγοκεντρικοί συμπιεστές.

  Κοινές εφαρμογές: 

  • Βιομηχανική ψύξη
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί φυγόκεντροι συμπιεστές

  Αντικατάσταση για: R502, R22

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5: 3.985
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4: 3.985

  Το συγκεκριμένο ψυκτικό επηρεάζεται από τους περιορισμούς του κανονισμού F-gas από 1.1.2020 (Η πρόταση αυτή πρέπει να είναι ένας σύνδεσμος που οδηγεί στο αντίστοιχο τμήμα της νομοθεσίας)

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο 2019_07_F-Gases_and_Alternatives_Broch_04_View.pdf

  Shadow
 • R32

  Το R32 γίνεται όλο και πιο δημοφιλές ως ψυκτικό χαμηλής θερμοκρασίας και ως αντικατάσταση σε ορισμένες εφαρμογές R410A. Το R32 έχει χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, παρέχοντας χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από πολλούς άλλους υδροφθοράνθρακες.

  Κοινές εφαρμογές:

  • Οικιακός και ελαφρύς κλιματισμός
  • Βιομηχανική ψύξη

  Αντικατάσταση για: R410A

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A2L
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  677
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  675

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο R32_leaflet_ST.pdf

  Shadow

HFOs

 • Opteon® XP10 (R-513A)

  Το Opteon® XP10 (R513A) είναι ένα μη εύφλεκτο, νέας γενιάς, μείγμα HFO, το οποίο αναπτύχθηκε για να αντικαταστήσει το R-134a σε εφαρμογές ψύξης μεσαίας και υψηλής θερμοκρασίας.

  Κοινές εφαρμογές: 
  • Εμπορική ψύξη
  • Βιομηχανική ψύξη
  • Συστήματα άμεσης επέκτασης


  Αντικατάσταση για: R134a

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5: 573
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4: 631


  Shadow
 • Opteon® XP40 (R-449A)

  Το Opteon® XP40 (R449A) είναι ένα μη εύφλεκτο, νέας γενιάς, μείγμα HFO, το οποίο συνδυάζει εξαιρετικές αποδόσεις ψύξης με
  βελτιωμένη ενεργειακή αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντικές ιδιότητες. Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε χαμηλή και μεσαία θερμοκρασία σε άμεση επέκταση
  για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.

  Κοινές εφαρμογές: 

  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Ψύκτες

  Αντικατάσταση για: R404A, R507, R407A, R407F, R22

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  1,282
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4:
  1,397

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο BAMPG_Refrigerants_R449A.pdf

  Shadow
 • Opteon® XP44 (R-452A)

  Το Opteon® XP44 (R452A) είναι ένα μη εύφλεκτο, νέας γενιάς, μείγμα HFO με παρόμοια απόδοση με το R404A, συμπεριλαμβανομένης μιας παρόμοιας χαμηλής θερμοκρασίας απόρριψης που το καθιστά ιδανικό τόσο για νέες όσο και για ήδη υπάρχουσες εφαρμογών ψύξης μεταφορών.

  Κοινές εφαρμογές: 

  • Ψύξη μεταφορών χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας άμεσης επέκτασης (φορτηγά, βαν, εμπορευματοκιβώτια)
  • Χαμηλή και μεσαία ψύξη για εμπορική και βιομηχανική ψύξη άμεσης επέκτασης
  • Ψύκτες

  Αντικατάσταση για: R404A, R507

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE:
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  1,945
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4:
  2,140

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο ψυκτικού R452A refrigerant brochure.pdf

  Shadow
 • Solstice® N40 (R-448A)

  Το Solstice® N40 (R448A) είναι ένα μη εύφλεκτο, νέας γενιάς, μείγμα HFO, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντικατάσταση για τα R404A και R22 σε εμπορικές εφαρμογές και εφαρμογές ψύξης στις μεταφορές. Παρέχει ανώτερη ενεργειακή απόδοση σε εφαρμογές χαμηλής και μεσαίας θερμοκρασίας.

  Κοινές εφαρμογές: 

  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Ψύκτες

  Αντικατάσταση για: R404A, R507, R22

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  1,273
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4:
  1,387

  Shadow
 • Opteon® YF/XL10 (R-1234yf)

  Το Opteon® YF (R1234yf) είναι ένα ψυκτικό νέας γενιάς που συνδυάζει περιβαλλοντικά οφέλη με εξαιρετική απόδοση ψύξης. Κατά συνέπεια, το Opteon® YF έχει επιλεγεί από πολλούς ΚΑΕ αυτοκινήτων ως το καλύτερο ψυκτικό με χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη.

  Κοινές εφαρμογές: 

  • Κλιματισμός οχημάτων
  • Οικιακή ψύξη

  Αντικατάσταση για: R134a

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A2L
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4:
  4

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο BAMPG_Refrigerants_R1234YF.pdf

  Shadow
 • Opteon® XL20 (R454C)

  Το Opteon® XL20 (R454C) είναι ένα ελαφρώς εύφλεκτο, HFO ψυκτικό, το οποίο χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των R404A και R22 σε νέα συστήματα. Με ένα δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη της τάξης του 146, το Opteon® XL20 πέφτει κάτω από την οριακή τιμή του 150 του Κανονισμού 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια.

  Κοινές εφαρμογές: 

  • Εμπορική ψύξη
  • Βιομηχανική ψύξη
  Ιδανικό για ερμητικά κλειστά συστήματα ακόμα και μετά το 2022.

  Αντικατάσταση για: R404A, R22

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A2L
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  146
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4:
  148

  Shadow
 • Opteon™ XL40 (R-454A)

  Το Opteon ™ XL40 (R-454A) είναι ένα ελαφρώς εύφλεκτο ψυκτικό με χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για την αντικατάσταση του R-404A σε νέα συστήματα.
  Το Opteon ™ XL40 έχει τη βέλτιστη ισορροπία ιδιοτήτων για την αντικατάσταση του R-404A σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές άμεσης επέκτασης χαμηλής και μεσαίας θερμοκρασίας.

  Κοινές εφαρμογές: 

  • Σούπερ μάρκετ - Διανεμημένα συστήματα, ψύκτες/καταψύκτες, χώροι προετοιμασίας κλπ.
  • Μονάδες συμπύκνωσης (π.χ. στις υπηρεσίες τροφίμων)
  • Ψυκτικές αποθήκες
  • Αυτοτελή συστήματα

  Αντικατάσταση για: R404A

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A2L
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  238
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR4:
  239

  Shadow
 • Opteon™ XL41 (R-454B)

  Το Opteon ™ XL41 (R-454B) είναι ένα ελαφρώς εύφλεκτο ψυκτικό με το χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη για την αντικατάσταση του R-410A σε νέα συστήματα.
  Το Opteon ™ XL41 προσφέρει τη βέλτιστη ισορροπία ιδιοτήτων για την αντικατάσταση του R-410A σε συστήματα θετικού εκτοπίσματος, κλιματισμού άμεσης επέκτασης, αντλιών θερμότητας και εφαρμογών ψύξης.

  Κοινές εφαρμογές:

  • Κλιματισμός άμεσης επέκτασης, αντλίες θερμότητας, ψύκτες
  • Μονάδες παραθύρων, φορητές συσκευές, μικρές μεταγωγές, μεταγωγές με αγωγούς, πολλαπλές μεταγωγές
  • Ψύκτες άμεσης επέκτασης

  Αντικατάσταση για: R-410A

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A2L
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  467

  Shadow
 • Opteon™ XL55 (R-452B)

  Το Opteon™ XL55 (R-452B) είναι μια αντικατάσταση χαμηλού δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη για το R-410A σε νέα συστήματα, αλλά με βελτιωμένη απόδοση, εξαιρετική συμβατότητα σχεδιασμού με εξοπλισμό R410A και χαμηλότερες ιδιότητες ανάφλεξης A2L.
  Το Opteon™ XL55 προσφέρει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ασφάλειας και συμβατότητας σχεδιασμού κατά την αντικατάσταση του R410A σε θετική μετατόπιση, κλιματισμό άμεσης επέκτασης, αντλίες θερμότητας και εφαρμογές ψυκτών.

  Κοινές εφαρμογές:

  • Κλιματισμός, αντλίες θερμότητας, ψύκτες
  Άμεση αντικατάσταση για όλους τους τύπους εξοπλισμού σχεδιασμένους για R-410A

  Αντκατάσταση για: R-410A

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A2L
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) AR5:
  676


  Shadow

Natural Refrigerants

 • Ammonia (R-717)

  Η αμμωνία έχει χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανικές εφαρμογές από τη δεκαετία του 1930 και γενικώς αναγνωρίζεται ως το πιο αποδοτικό ψυκτικό μέσο. Έχει χαμηλό σημείο βρασμού και προτιμάται επειδή είναι ένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης ψυκτικό μέσο, το οποίο έχει επίσης ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, έχει μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και μηδενικό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη.

  Κοινές εφαρμογές:

  • Βιομηχανική ψύξη
  • Ψύξη μεταφορών
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί ψύκτες κλιματισμού άμεσης επέκτασης
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί φυγόκεντροι συμπιεστές

  RΑντικατάσταση για: R22, R134a

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: B2
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP):
  0

  σύνδεσμος για το φυλλάδιο R717 Refrigerant Grade Ammonia_49425_12.pdf

  Shadow
 • Carbon Dioxide (R-744)

  Το R744 είναι φιλικό προς το περιβάλλον, έχει μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και ελάχιστο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη. Έχει επίσης εξαιρετικές θερμοδυναμικές ιδιότητες και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, καθιστώντας το κατάλληλο για μια σειρά εφαρμογών, όπως η βιομηχανική εξαγωγή θερμότητας, η αποθήκευση με ψύξη, τα πλοία, η εμπορική ψύξη και ο κλιματισμός οχημάτων. Μία μεγάλη διαφορά μεταξύ του R744 και άλλων ψυκτικών μέσων είναι τα χαρακτηριστικά πίεσης / θερμοκρασίας: λόγω της υψηλής πίεσης και της χαμηλής κρίσιμης θερμοκρασίας, τα συστήματα ψύξης απαιτούν ειδικό σχεδιασμό εξοπλισμού.

  Κοινές εφαρμογές:
  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Βιομηχανική ψύξη
  • Ψύξη μεταφορών
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί ψύκτες κλιματισμού άμεσης επέκτασης
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί φυγόκεντροι συμπιεστές
  • Κλιματισμός οχημάτων

  Αντικατάσταση για: R134a, R404A, R22

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A1
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP)
  : 1

  R744 Refrigerant Grade CO2 Leaflet.pdfσύνδεσμος για το φυλλάδιο R744 Refrigerant Grade CO2 Leaflet.pdf

  Shadow
 • Ethane (R-170)

  Το R170 είναι αιθάνιο ως ψυκτικό υγρό. Πρόκειται για φυσικό ψυκτικό μέσο το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές ψύξης πολύ χαμηλής θερμοκρασίας. Το R170 είναι μη τοξικό με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και πολύ χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη. Είναι εύφλεκτο ψυκτικό και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλο για την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων ψύξης φθορανθράκων.

  Κοινές εφαρμογές:

  • Βιομηχανική ψύξη

  Αντικατάσταση για: R23, R508B

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A3
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP):
  6

  Shadow
 • Ethylene (R-1150)

  Το R1150 είναι αιθυλενίο (αιθένιο), ένα φυσικό ψυκτικό κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές ψύξης πολύ χαμηλής θερμοκρασίας, όπως αυτές που βρίσκονται σε διαδικασίες υγροποίησης ΥΦΑ. Το R1150 είναι μη τοξικό, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και πολύ χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη. Είναι εύφλεκτο ψυκτικό και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλο για την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων ψύξης φθορανθράκων.

  Κοινές εφαρμογές:

  • Βιομηχανική ψύξη

  Αντικατάσταση για: R23, R508B

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A3
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP):
  4

  Shadow
 • Isobutane (R-600a)

  Το R600a είναι βουτάνιο, ένα φυσικό ψυκτικό κατάλληλο για χρήση σε μια σειρά ψυκτικών εφαρμογών. Η χρήση του R600a αυξάνεται λόγω του χαμηλού περιβαλλοντικού του αντίκτυπου και της εξαιρετικής θερμοδυναμικής του απόδοσης. Πρόκειται για το πλέον δημοφιλές ψυκτικό αέριο για οικιακά και μικρά εμπορικά ψυγεία. Είναι μη τοξικό, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και πολύ χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη.

  Κοινές εφαρμογές:

  • Οικιακή ψύξη
  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Βιομηχανική ψύξη

  Αντικατάσταση για: R12, R134a

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A3
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP):
  3

  Shadow
 • Propane (R-290)

  Το R290 είναι προπάνιο ως ψυκτικό μέσο. Αποτελέι φυσικό ψυκτικό κατάλληλο για χρήση σε μια σειρά εφαρμογών ψύξης και κλιματισμού. Η χρήση του R290 αυξάνεται λόγω του χαμηλού περιβαλλοντικού του αντίκτυπου και της εξαιρετικής θερμοδυναμικής απόδοσης. Είναι μη τοξικό, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και πολύ χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη. Είναι εύφλεκτο ψυκτικό και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλο για την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων ψύξης φθορανθράκων.

  Κοινές εφαρμογές:

  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Βιομηχανική ψύξη
  • Οικιακός και ελαφρύς κλιματισμός
  • Βιομηχανικοί / Εμπορικοί ψύκτες κλιματισμού άμεσης επέκτασης

  Αντικατάσταση για: R22, R502

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A3
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP):
  3

  Shadow
 • Propylene (R-1270)

  Το R1270 είναι προπυλένιο (προπένιο), ένα φυσικό ψυκτικό κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές ψύξης χαμηλής και μεσαίας θερμοκρασίας. Είναι μη τοξικό, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος και πολύ χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το R1270 είναι εύφλεκτο ψυκτικό και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλο για την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων ψύξης φθορανθράκων.

  Κοινές εφαρμογές:

  • Εμπορική ψύξη
  • Εμπορική ψύξη: Πρόσθετα και αυτόματοι πωλητές
  • Βιομηχανική ψύξη

  Αντικατάσταση για: R22, R502

  Ταξινόμηση ασφαλείας ASHRAE: A3
  Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP):
  2

  Shadow

Έχετε κάποια ερώτηση; Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε;