Χειρισμός επικίνδυνων ουσιών

Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που έχουν σχέση με το χειρισμό επικίνδυνων ουσιών

Αν πρέπει να μεταφέρετε, να αποθηκεύσετε και να χρησιμοποιήσετε επικίνδυνες ουσίες, οι διαδικασίες ασφαλείας είναι ύψιστης σημασίας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μετριάσετε τους κινδύνους, συμβουλεύοντάς σας σχετικά με τις ορθές πρακτικές. Με τη βοήθεια του μενού που βρίσκεται δεξιά, μπορείτε να κατεβάσετε πρακτικά έγγραφα που θα σας βοηθήσουν να ταξινομήσετε και να χειριστείτε σωστά τις επικίνδυνες ουσίες, να αναγνωρίσετε τους σχετικούς κινδύνους και να διαχειριστείτε τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους παρακάτω συνδέσμους

Ρωτήστε την ομάδα Ασφάλειας