Εισπνεόμενο μονοξείξιο του αζώτου

Η θεραπευτική χρήση του εισπνεόμενου Μονοξειδίου του Αζώτου βασίζεται στην ικανότητά του να επιτυγχάνει ισχυρή και διαρκή πνευμονική αγγειοδιαστολή χωρίς σημαντική μείωση του συστημικού αγγειακού τόνου.

Η θεραπευτική χρήση του εισπνεόμενου Μονοξειδίου του Αζώτου βασίζεται στην ικανότητά του να επιτυγχάνει ισχυρή και διαρκή πνευμονική αγγειοδιαστολή χωρίς σημαντική μείωση του συστημικού αγγειακού τόνου.

Το μονοξείδιο του αζώτου είναι μια ένωση που παράγεται από πολλά κύτταρα του οργανισμού. Χαλαρώνει τον λείο μυ των αγγείων, συνδεόμενο με το τμήμα αίμης της κυτοσολικής γουανιλικής κυκλάσης, που ενεργοποιεί τη γουανιλική κυκλάση και αυξάνει τα ενδοκυτταρικά επίπεδα της 3,5 μονοφωσφορικής κυκλικής γουανοσίνης, η οποία δημιουργεί αγγειοδιαστολή. Όταν εισπνέεται, το μονοξείδιο του αζώτου προκαλεί εκλεκτική πνευμονική αγγειοδιαστολή. Το INOmax φαίνεται να αυξάνει τη μερική πίεση του αρτηριακού οξυγόνου (PaO2), δημιουργώντας διάταση των πνευμονικών αγγείων σε καλύτερα αεριζόμενες περιοχές του πνεύμονα, ανακατανέμοντας τη ροή του αίματος διαμέσου των πνευμόνων από τις περιοχές του πνεύμονα που παρουσιάζουν χαμηλούς λόγους αερισμού/αιμάτωσης (V/Q) προς τις περιοχές που εμφανίζουν φυσιολογικούς λόγους. 

Το INOmax, σε συνδυασμό με αναπνευστική υποστήριξη και άλλες κατάλληλες δραστικές ουσίες, ενδείκνυται:

για τη θεραπεία νεογνών κύησης ≥ 34 εβδομάδων, με υποξική αναπνευστική ανεπάρκεια που σχετίζεται με κλινικές ή ηχοκαρδιογραφικές ενδείξεις πνευμονικής υπέρτασης, προκειμένου να βελτιωθεί η οξυγόνωση και να μειωθεί η ανάγκη για εξωσωματική οξυγόνωση μεμβράνης. (ECMO).
στο πλαίσιο της θεραπείας της περιεγχειρητικής και της μετεγχειρητικής πνευμονικής υπέρτασης σε ενήλικες και νεογνά, βρέφη και νήπια, παιδιά και εφήβους ηλικίας 0-17 ετών, σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, με σκοπό την εκλεκτική μείωση της πνευμονικής αρτηριακής πίεσης και τη βελτίωση της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας και της οξυγόνωσης.

Έχετε κάποια ερώτηση;