Δελτία δεδομένων ασφαλείας

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας μπορούν να είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη πηγή πληροφοριών και σας βοηθούν να είστε σε επαγρύπνηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που έχουν σχέση με τα προϊόντα μας.

Οι κανονισμοί ασφαλείας διέπονται κατά κύριο λόγο από την Εθνική Νομοθεσία.

Ακολουθεί μια επιλογή των πιο δημοφιλών δελτίων δεδομένων ασφαλείας σε μορφή αρχείων προς λήψη.

Safety Data Sheets - Liquefied Gases, Refrigerated Gases, Dry Ice

Liquid Argon - Ar
Liquid Carbon Dioxide - CO2
Solid Carbon Dioxide - Dry ice
Liquid Helium - He
Liquid Nitrogen - N2
Liquid Nitrous Oxide - N2O
Liquid Oxygen - O2

Safety Data Sheets - Compressed cylinder gases

Compressed Air - Air
Compressed Argon - Ar
Compressed Deuterium - D2
Compressed Carbon Dioxide - CO2
Compressed Carbon Monoxide - CO
Compressed Ethane - C2H6
Compressed Ethylene - C2H4
Compressed Helium - He
Compressed Hydrogen - H2
Compressed Krypton - Kr
Compressed Methane - CH4
Compressed Nitrous Oxide - N2O
Compressed Oxygen - O2
Compressed Synthetic Air - Syn Air
Compressed Xenon  - Xe

Safety Data Sheets - Chemical Gases

Anhydrous Ammonia - NH3
Dissolved Acetylene - DA
Propane - C3H8
Refrigerant R134a - R134a
Sulphur Dioxide - SO2
Sulphur Hexafluoride - SF6  

 Σε περίπτωση που χρειάζεστε παραπάνω πληροφορίες ή Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας επικοινωνήστε απ΄ευθείας με την Linde Hellas.  

Ρωτήστε την ομάδα Ασφάλειας