Μείγματα Υποξειδίου του Αζώτου (Πρωτοξείδιο του Αζώτου)/Οξυγόνου / ENTONOX 50%/50 % ιατρικό αέριο, συμπιεσμένο

Τα μείγματα Υποξειδίου του Αζώτου (Πρωτοξείδιο του αζώτου) / Οξυγόνου χρησιμοποιούνται σαν αναλγητικοί και κατασταλτικοί/ηρεμιστικοί παράγοντες.

Το Υποξείδιο του Αζώτου -Πρωτοξείδιο του Αζώτου αποτελεί το 50% του αερίου μείγματος. Το Υποξείδιο του Αζώτου έχει αναλγητική δράση, μειώνει την αίσθηση του πόνου και αυξάνει τoν ουδό (το κατώφλι) του πόνου. Το υποξείδιο του αζώτου έχει επίσης χαλαρωτική και ελαφρώς ηρεμιστική δράση. Οι επιδράσεις αυτές προκαλούνται από τις δράσεις του Υποξειδίου του Αζώτου σε σηματοδοτικές ουσίες στο νευρικό σας σύστημα.

Η χορήγηση του ENTONOX πρέπει να αρχίζει λίγο πριν απαιτηθεί η επιθυμητή αναλγητική δράση. Η αναλγητική δράση φαίνεται μετά από 4-5 αναπνοές και φτάνει στο μέγιστο επίπεδο εντός 2-3 λεπτών. Η χορήγηση του ENTONOX πρέπει να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που επιφέρει πόνο, ή για όσο χρονικό διάστημα είναι επιθυμητή η αναλγητική δράση. Μετά τη διακοπή της χορήγησης / εισπνοής, η δράση υποχωρεί σύντομα εντός ολίγων λεπτών.

Έχετε κάποια ερώτηση;