Φαρμακευτικό Υποξείδιο του Αζώτου -Πρωτοξείδιο του αζώτου

Το Φαρμακευτικό Υποξείδιο του Αζώτου έχει διατελέσει σημαντικό ρόλο στην αναισθησία εδώ και πολλά χρόνια.

Το Υποξείδιο του Αζώτου χρησιμοποιείται σαν αναλγητικός και αναισθητικός  παράγοντας:

    - Ενεργεί συνεργικά όταν συνδυάζεται με άλλα εισπνεόμενα ή ενδοφλέβια αναισθητικά.
    - Έχει μικρή επίδραση στην αναπνοή και την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. Η αυθόρμητη αναπνοή διατηρείται πιο αποτελεσματικά με τη χρήση του συνδυασμού του Φαρμακευτικού Υποξειδίου του Αζώτου και οποιουδήποτε από τα συνήθως χρησιμοποιούμενα εισπνεόμενα αναισθητικά αντί για τη χρήση μόνο ενός ισχυρού εισπνεόμενου αναισθητικού.
    - Η ταχεία απορρόφηση καθώς και η ταχεία αποβολή του, μαζί με την ικανότητά του να διατηρεί αυθόρμητη αναπνοή, επιτρέπουν ταχύτερη εμφάνιση του επιθυμητού αποτελέσματος όταν χρησιμοποιείται με ένα σύγχρονο εισπνεόμενο αναισθητικό από ότι όταν το αναισθητικό χρησιμοποιείται μόνο του.


Έχετε κάποια ερώτηση;