Ποτά

Σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής σας, μπορείτε να βασιστείτε στους μηχανικούς της Linde για να συνεργαστούν μαζί σας και να βρείτε τα αέρια και τις εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας ποιότητας και ανιχνευσιμότητας.

Alcoholic and soft drinks (Beer, Guiness and Lemonade) on a bar.  Image is used to support the hospitality sector in the UK.

Ανθράκωση
Αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας με το διοξείδιο του άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο βιομηχανικό αέριο στη βιομηχανία ποτών. Διαλύεται σε ποτά για να δημιουργήσει το γνωστό αποτέλεσμα αφρίσματος.

Παρέχουμε διοξείδιο του άνθρακα κατάλληλο για χρήση στα τρόφιμα τόσο από φυσικά πηγάδια όσο και από βιομηχανικές εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές οδηγίες για τα τρόφιμα.

Κατά τη διάρκεια της ανθράκωσης, το διοξείδιο του άνθρακα προστίθεται στο υγρό σε έναν ανθρακωτή, όπου το εξατμισμένο διοξείδιο του άνθρακα αναμιγνύεται υπό πίεση με νερό ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Στη συνέχεια προστίθενται σιρόπι, γλυκαντικά και άλλα συστατικά για να δημιουργηθεί το τελικό προϊόν. "

The picture shows water bottles with sparkling water. 
The picture is large enough to be used on a brand wall e.g. on a trade fair booth. 
The picture can also be used as an image in the global product campaign. Please contact branding@linde.com in case you would like to receive the related advertisement.

Δοσολογία Υγρού Αζώτου
Αύξηση της αντοχής των φιαλών με υγρό άζωτο

Οι κατασκευαστές μη ανθρακούχων ποτών (νερό, χυμοί, τσάι κλπ.) βασίζονται γενικά στο ΡΕΤ (Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο) για να φτιάξουν τις φιάλες των ποτών τους. Τα τελευταία 20 χρόνια, οι πλαστικές φιάλες έχουν γίνει πιο λεπτές σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και τις κοστολογικές πιέσεις. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο μειώθηκε το βάρος των πολυμερών ΡΕΤ στις φιάλες, με αποτέλεσμα τα λεπτότερα, ασθενέστερα τοιχώματα των φιαλών.

Μετά την πλήρωση, οι φιάλες πρέπει να στοιβάζονται έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν στους πελάτες. Με λεπτότερα τοιχώματα, οι αδύναμες φιάλες στο κάτω μέρος μιας παλέτας λυγίζουν κάτω από το βάρος των υπερκείμενων φιαλών, δημιουργώντας μη ασφαλείς συνθήκες και δαπανηρές απώλειες προϊόντος.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αποφευχθεί με τη συμπίεση των φιαλών. Το άζωτο είναι το τέλειο μέσο επειδή είναι διαθέσιμο σε υγρή μορφή. Όταν το υγρό άζωτο εξατμίζεται, επεκτείνεται κατά 682 φορές τον όγκο του σε υγρή κατάσταση. Επιπλέον, είναι αδρανές - προστατεύοντας έτσι το ποτό από την οξείδωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση των ποτών και απώλεια εσόδων.

Παρέχουμε το υγρό άζωτο (LIN) που απαιτείται για τα δοσολογικά συστήματα LIN που χρησιμοποιούνται συνήθως στις εγκαταστάσεις εμφιάλωσης. Αυτά τα συστήματα προσθέτουν ένα σταγονίδιο υγρού αζώτου και το παγιδεύουν με άμεσο κλείσιμο της φιάλης. Το παγιδευμένο σταγονίδιο επεκτείνεται καθώς εξατμίζεται και αυξάνει την εσωτερική πίεση. Η αύξηση της πίεσης «σκληραίνει» τη φιάλη, καθιστώντας την αρκετά στιβαρή για να στοιβάζεται.

Έχετε μια ερώτηση για τους ειδικούς μας;